Αγγλικά

Ανακαλύψτε τα προγράμματα μας για προ-νηπιαγωγείο, νηπιαγωγείο, δημοτικό, εξετάσεις και ενηλίκους. Εγγραφείτε σήμερα!

Spreading knowledge

Η Αγγλική είναι αναμφισβήτητα η παγκόσμια γλώσσα και η γνώση της απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο άνθρωπο.

Τα σχολεία μας, εδώ και 50 χρόνια, ξεχωρίζουν για τη σημαντική συνεισφορά τους στη διδασκαλία των Αγγλικών.

Pre Junior Classes

Η εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Στα τμήματα αυτά στηριζόμαστε στην πολυαισθητηριακή μάθηση για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ευκαιρίες μάθησης και εξερεύνησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιλήσουν, να ακούσουν, να παίξουν, να τραγουδήσουν, να γίνουν μέλη μιας ομάδας και να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά.

Χρησιμοποιούμε τη βιωματική μάθηση ώστε η γνώση που αποκομίζουν τα παιδιά να προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε projects, story telling, role playing, κ.ά.

Junior Classes

JuniorA, JuniorB, JuniorA+B (με δυνατότητα ολοκλήρωσης και των δύο τάξεων σε έναν χρόνο). Τμήματα για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Πρόκειται για courses τα οποία εστιάζουν στις ανάγκες των μαθητών, την ποικιλία και την εναλλαγή δραστηριοτήτων, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε κάθε κομμάτι του μαθήματος.

Στις δύο προκαταρκτικές τάξεις θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδάκια θα ακούσουν, θα σκεφτούν, θα μιλήσουν και θα γράψουν στην Αγγλική γλώσσα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας, η οποία είναι δημοφιλής στη διδασκαλία ξένων γλωσσών γιατί προετοιμάζει τους μαθητές για χρήση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις. Επιπλέον, συντελεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ τους. Τα βιβλία και το διαδραστικό υλικό, που συνδυάζονται με αυτή, στοχεύουν στο να κινητοποιήσουν τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και η επανάληψη διευκολύνει την εμπέδωση.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει βιωματική μάθηση, μέσω ομαδικών projects, pair work activities, games, story telling και role playing, που αφορά πραγματικές καταστάσεις. Το μάθημα ολοκληρώνεται, πρακτικά στην τάξη και η δουλειά που δίνεται για το σπίτι είναι η απολύτως αναγκαία για την ατομική εξάσκηση. 

Σε όλα μας τα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα για online παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα.

Senior Classes

Με πολύτιμους βοηθούς το άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό μας και το εκπαιδευτικό υλικό των MM Publications, εξοικειώνουμε τους μαθητές με όλες τις γλωσσικές δεξιότητες.

Η ουσιαστική δουλειά γίνεται στην τάξη όπου οι μαθητές εξασκούνται σε reading, listening, grammar, speaking, writing. Το υλικό μας είναι προσαρμοσμένο στην κάθε ηλικία και στο κάθε επίπεδο ώστε σταδιακά όλοι οι μαθητές να κατακτήσουν τη γλώσσα. Η διδασκαλία πλαισιώνεται με δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, όπως projects, pair work, games, role playing κ.ά., που κάνουν το μάθημα αποδοτικό και ευχάριστο.

Η διεθνής παρουσία του εκπαιδευτικού μας ομίλου, MM Educational Group, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σύγχρονα παιδαγωγικά δεδομένα και να εφαρμόζουμε γρήγορα καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις.

Η ένταξη της τεχνολογίας στο μάθημα (διαδραστικοί πίνακες, tablets κ.ά.) μας βοηθάει να διατηρούμε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα, με τρόπο δημιουργικό και φιλικό.

Σε όλα μας τα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα για online παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα.

Senior Classes

Με πολύτιμους βοηθούς το άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό μας και το εκπαιδευτικό υλικό των MM Publications, εξοικειώνουμε τους μαθητές με όλες τις γλωσσικές δεξιότητες.

Η ουσιαστική δουλειά γίνεται στην τάξη όπου οι μαθητές εξασκούνται σε reading, listening, grammar, speaking, writing. Το υλικό μας είναι προσαρμοσμένο στην κάθε ηλικία και στο κάθε επίπεδο ώστε σταδιακά όλοι οι μαθητές να κατακτήσουν τη γλώσσα. Η διδασκαλία πλαισιώνεται με δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, όπως projects, pair work, games, role playing κ.ά., που κάνουν το μάθημα αποδοτικό και ευχάριστο.

Η διεθνής παρουσία του εκπαιδευτικού μας ομίλου, MM Educational Group, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σύγχρονα παιδαγωγικά δεδομένα και να εφαρμόζουμε γρήγορα καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις.

Η ένταξη της τεχνολογίας στο μάθημα (διαδραστικοί πίνακες, tablets κ.ά.) μας βοηθάει να διατηρούμε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα, με τρόπο δημιουργικό και φιλικό.

Σε όλα μας τα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα για online παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα.

Exams

Στα επίπεδα B2, C1, C2 οι μαθητές μας προετοιμάζονται άριστα ώστε να συμμετέχουν και να επιτυγχάνουν στις πλέον αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας (Cambridge και Michigan).

Οι παράγοντες που συντελούν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών μας, η επιλογή του καλύτερου και πλέον σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί που ειδικεύονται στη διδασκαλία αυτών των επιπέδων.

Υποστηρίζουμε τους μαθητές μας και πέραν του κανονικού προγράμματός τους, κάνοντας mock exams (προσομοιώσεις εξετάσεων σε ρεαλιστικούς χρόνους και συνθήκες), workshops (εργαστήρια πάνω σε συγκεκριμένα skills) και παρέχοντας έξτρα εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνο με τις ατομικές ανάγκες τους.

Τα άριστα αποτελέσματα των μαθητών μας σε ποιοτικές πιστοποιήσεις αλλά και στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία μάς κάνουν περήφανους όλα αυτά τα χρόνια.

Σε όλα μας τα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα για online παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα.

Adults

Η πολυετής εμπειρία, η σοβαρή οργάνωση και το ειδικά επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό μας, μας επιτρέπουν να καλύπτουμε τις ανάγκες ενήλικων μαθητών, είτε ο σκοπός τους είναι η βελτίωση της επικοινωνιακής τους ικανότητας στα Αγγλικά, είτε στοχεύουν στην απόκτηση κάποιου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει εντατικά τμήματα εκμάθησης Αγγλικών, καθώς και τμήματα δίμηνης διάρκειας για εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας με έμφαση στον προφορικό λόγο.

Σε όλα μας τα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα για online παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα.

info@mmschools.gr

info@mmschools.gr