Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε τις συχνότερες ερωτήσεις και βρείτε λύσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες, τη διαδικασία εγγραφής, και περισσότερα.

Στα σχολεία μας τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν Αγγλικά από την ηλικία των 5 ετών.

Συνιστούμε τα παιδιά να ξεκινούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην ηλικία των 10 ετών. Κι αυτό για το λόγο ότι θεωρούμε πως μέχρι τότε το παιδί έχει βάλει τις πρώτες βάσεις στη γνώση του της Αγγλικής Γλώσσας και είναι σε ικανή ηλικία να ξεκινήσει και δεύτερη ξένη γλώσσα.

Ναι, μπορεί! Γίνεται αξιολόγηση του επιπέδου του για την σωστή επιλογή τάξης και παρέχεται υποστήριξη και βοήθεια για την ομαλή ένταξη του.

Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν σε οποιαδήποτε ηλικία επιθυμούν. Διαθέτουμε τμήματα για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω.

Το μάθημα στην τάξη είναι ζωντανό και ευχάριστο. Η γλώσσα μαθαίνεται και αφομοιώνεται καλύτερα γιατί υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών. Αυτά σε συνδυασμό με τη λεπτομερή οργάνωση του μαθήματος, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, συντελούν στο να αναπτύσσουν οι μαθητές μας τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους ακολουθούν και στην πραγματική τους ζωή.

Σε όλα μας τα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα τόσο της έκτακτης online παρακολούθησης (π.χ. λόγω ασθένειας, αδυναμίας προσέλευσης, απουσίας σε ταξίδι κ.α.) για όσους έρχονται στην τάξη, όσο και της μόνιμης online παρακολούθησης του μαθήματος για όποιον το επιθυμεί.

Προγραμματίζουμε τακτικές ενημερώσεις των γονέων από τους υπεύθυνους των σχολείων. Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση τόσο από τους υπεύθυνους όσο και από τους ίδιους τους καθηγητές.

Με την προετοιμασία που κάνουν οι μαθητές μας, είναι σε θέση να παίρνουν μέρος στις πλέον έγκυρες και αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας (Cambridge, Michigan, ESB, κλπ.)

more
to
ask?

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@mmschools.gr

info@mmschools.gr